Tehlikeli Maddelerin Güvenliği ve Emniyetli Nakli – 2011

Bu eserde tehlikeli maddelerin emniyetli ve güvenli bir şekilde depolanması, transportu, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara yer verilmiştir. Bu konuda Türkiye’de yayımlanan ilk kitap olup bu alanda kaynak olarak kullanılmıştır.