Afet ve Acil Durum Yönetimi – 2017

Bu eserde, insan sağlığına ve güvenliğine, doğal afetler ya da öngörülemeyen diğer acil durumlarla gelebilecek zararı önleyebilmek ya da asgari seviyeye indirebilme metotlarına yer verilmiştir. Bu alanda yayımlanan ilk kitap olup konuyla ilgili bazı fakültelerde kaynak ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlanan eserin satışına halen devam edilmektedir.