ADR Güvenlik Metodolojileri – 2016

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Göre;

ADR/RID 1.10.3.2’de belirtilen Güvenlik Hükümleri bölümünde Güvenlik Danışmanının (TMGD) güvenlik planlarını hazırlaması ve nakliye acil durum planlarını oluşturması konusunda bir hüküm bulunmaktadır.

ADR/RID 1.3.2.1 ve 1.3.2.2’de Güvenlik Danışmanının (TMGD) görevleri arasında farkındalık ve göreve özgü eğitimleri vermekle yükümlü olduğu ifade edilmektedir.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Güvenlik Danışmanının (TMGD) güvenlik planı hazırlama aşamasında bir klavuz, tehlikeli madde ile iştigal eden işletmeler için bir rehber, farkındalık ve göreve özgü eğitim modülleri için bir kaynak, Güvenlik Danışmanı (TMGD) sınavları için de bir el kitabı olmuştur.