Adli Vakalara Acil Müdahale – 2005

Hastane öncesi acil tıbbi müdahale ekiplerinin adli vakalara yaklaşım usullerini anlatan Türkiye’de ilk defa kaleme alınan bir eserdir. Türkiye Nobel Yayınevlerinde satılmıştır.