ADR Nakliye Acil Eylem Planı 

Tehlikeli Madde Nakliye Acil Eylem Planı; Nakliye sırasında oluşabilecek her türlü olağanüstü durumun oluşmasının ve oluşması durumunda personelin yaralanıp zarar görmesini, faaliyetin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gereken uygulamaları ifade etmektedir.

Bu kapsamda ADR 1.10. bölümünde yer alan Tehlikeli Madde Nakliye Acil Eylem Planı  hazırlama danışmanlığı hizmetimizden faydalanabilir, detayları hakkında bizimle temasa geçebilir ve/veya yayınlarımız arasında yer alan ‘’Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Acil Durum Planı’’ isimli eseri temin edebilirsiniz.