ADR Güvenlik Planı Hazırlama

ADR Mevzuatının 1.10. bölümünde yer alan bu plan güvenlik ve genel bilgilerin gizli tutulması gerektiğini açıklar. Bu plan kimyasal madde yükleme-boşaltma-depolama esnasında karşılaşılacak terör ataklarını, sabotaj, silahlı saldırı, hırsızlık ve işgal gibi tehlikeleri bertaraf etmeyi açıklar. Bu Plan, ADR mevzuatı 1.10. bölümde belirtilen hükümler gereği tesisin güvenlik işleyişlerini ve risklerin minimize edilmesini kapsamaktadır.

Bu kapsamda güvenlik planı hazırlama danışmanlığı hizmetimizden faydalanabilir, detayları hakkında bizimle temasa geçebilir ve/veya yayınlarımız arasında yer alan ‘’Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Acil Durum Planı’’ isimli eseri temin edebilirsiniz.