ADR Mevzuatı Madde – 1.3.2.2 Göreve Özgü Eğitim

‘’Personel, görevleriyle ve sorumluluklarıyla orantılı olarak, tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren düzenlemelerin zorunlulukları hakkında eğitim almalıdır.’’

Denmektedir, bu amaçla teorik ve simülasyon eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu doğmaktadır.

Bu eğitim tüm tehlikeli madde sınıflarıyla iştigal eden kurum, kuruluş ve tesislere ait taşıma araçlarının sürücüleri, güvenlik görevlileri ve elleçleme elemanlarını kapsamalıdır.

Bahsi geçen mevzuatın ilgili hükmüne göre ‘’Göreve Özgü’’ eğitimler iki modülden (teorik ve pratik)  oluşmalıdır. İlgili Bakanlıkça bu eğitimler yetkilendirilmiş kurumlara verdirilmeli ve/veya Güvenlik Danışmanı tarafından verilmelidir.

 1. Teorik Eğitim;
 2. Simülasyon Eğitimi;

Kullanılan Ekipman, Teçhizat ve Araçlar;

 1. Paintball Silahlar,
 2. Nakliye Aracı,
 • Video Kamera ve Fotoğraf Makinası,
 1. Korunaklı Kıyafetler,
 2. El Feneri,
 3. Düdük,
 • Zaman Ölçer,
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar,
 1. Araç İçi Acil Durum Ekipmanları,
 2. Yangın Söndürme Ekipmanları,
 3. İmitasyon Bıçak, Tabanca ve Molotof Kokteyli,
 • Kaza Esnasında Kullanılacak Ekipman, Doküman ve Gereçler.

Modül  I  Teorik Eğitimler

Bir sürücü aracı güvenli, etkin ve yönetmeliklere uygun şekilde sürebilmelidir. Acil durumlarda, kötü hava koşullarında ve rutin sürüş sırasında güvenli bir seyir için aşağıda yer alan eğitim konuları hakkında bilgili olmalıdır.

 1. Eğitim ve/veya sürüş testi şunları içerir;
  1. Sürüş öncesi ve sürüş sonrası denetimler;
  2. Acil durumda hareket tarzları;
  3. Aracı çalıştırma;
  4. Kontroller ve acil durum ekipmanının kullanımı;
  5. Trafikte sürüş ve diğer araçları geçme;
  6. Dönüş;
  7. Fren yapma veya fren yapma dışında aracı yavaşlatma;
  8. Geri sürüş ve park etme.
 2. İlave sürücü eğitimi şunları içerir:
  1. Aşağıdakiler dahil olmak üzere taşınan özel ürünleri tanıma:
   1. Ürün özellikleri;
   2. Özel riskler ve bertaraf edilme yöntemleri;
   3. Paketleme ve etiketleme;
   4. Sevkiyat kağıtları tanımı ve risk bilgileri;
   5. Acil durum prosedürleri;
   6. Kaza raporu düzenleme;
   7. Araç parkı, duraklama, araç gözetimi;
   8. Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı;
   9. Ürünlerin uygunluğu;
   10. Güzergah gereklilikleri.
  2. Kaza, olay veya diğer acil durumlarda izlenecek şirket prosedürleri;
  3. Koruyucu sürüş teknikleri;
  4. Şirket bakım prosedürleri;
  5. Müşteri lokasyonları ve özel gereklilikler;
  6. Motor, Kabin, Kargo yangınlarına müdahale;
  7. Araç acil durum çantasının kullanımı;
  8. Acil durumlarda çevrenin boşaltılması/tahliye;
  9. Araç takip cihazı ve panik butonlarının kullanımı;
  10. İlk yardım eğitimi.
 3. Yeniden test etme/yeniden eğitim verme programları aşağıdakiler içerir:
  1. Tüm sürücülere en az yılda bir;
  2. Önlenebilir bir kazaya dahil olmuş sürücüye;
  3. Üç ay veya daha fazla süre ile sürüş görevine ara vermiş kişiye.

Modül  II  Simülasyon Eğitimleri

Amaç; Tehlikeli Madde taşımacılığında görevli sürücü ve güvenlik personelinin acil durum sırasındaki tepkilerini değerlendirmek, doğru prosedürlerin uygulandığından emin olmak ve gerçek bir acil durum sırasında güvenlikte oluşabilecek zayıf noktaları aramak ve düzeltmektir.

Senaryolar;

Simülasyon eğitimlerinde uygulanacak olan bazı senaryolar aşağıda belirtilmiştir. Taşınmakta olan tehlikeli maddenin sınıfı ve kuruluşun iştigaline göre bu senaryolarda değişiklik yapılabilir. Senaryoların simüle edilmesi esnasında video kayıt cihazı kullanılıp eğitim kayıt altına alınmalı / arşivlenmelidir.

 1. Aracın blok edilmek suretiyle durdurulması;
 2. Araca Molotof kokteyl atmak suretiyle kundaklanması;
 3. Güvenlik görevlisi ve sürücünün rehin alınması;
 4. Araca ateş açılması;
 5. Aracın kaçırılması;
 6. Araca ağar silahlarla saldırıp imha etme girişimi;
 7. Kazalar;
 8. Motor, kabin, kargo ve lastik yangınları;

Bu alandaki eğitimlerimizin detayları hakkında bizimle temasa geçebilirsiniz…