Acil Durum Yönetimi Hizmeti

Amaç; Tesisler, yüksek yapılar ve çok lokasyonlu iş yerlerinde İnsan sağlığına ve güvenliğine, doğal afetler ya da öngörülemeyen diğer acil durumlarla gelebilecek zararı önleyebilmek ya da asgari seviyeye indirmek.

Kapsam; Acil durum yönetimi acil ve beklenmedik durumlarda çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere ve üçüncü taraflara karşı yükümlülüklerini yerine getirme şartları, yöntemleri ve prosedürlerini içeren etkin bir acil eylem planını ifade eder. Risklerin tespiti, çözüm önerilerinin oluşturulması, müdahale ekiplerinin ve planların oluşturulması, gerekli eğitimlerin verilmesi, yıllık tatbikat çalışmalarının yapılması ve kurulan sistemin belli periyotlarda denetlenmesi de kapsam dahilinde yer almaktadır.

Acil Durum Senaryoları;

 • Küçük çaplı yangınlar,
 • Kontrol edilemeyen yangınlar,
 • Patlama,
 • Deprem,
 • Silahlı işgal ve soygun,
 • Bomba ihbarı,
 • Terör amaçlı bombalı saldırı,
 • Molotof kokteyli saldırısı,
 • Araba bombası saldırısı,
 • Diğer kötü niyetli saldırganlar,
 • Tesis dışında patlama ve şüpheli cisimler,
 • Sel fırtına ve şiddetli yağmur tehlikesi,
 • Şiddetli gök gürültüleri,
 • Elektrik kesintileri,
 • Sızıntı veya büyük kirlilik yaratacak olaylar,
 • Acil tıbbi müdahale,
 • Araç kazaları,
 • İş kazaları,
 • Tehlikeli maddelerin etkileri,
 • Akrep, yılan, kene vb. Sokması,
 • İş yerinde şiddet,
 • İş yeri güvenliği.

Kuruluşun misyonu ve iştigaline göre yukarıda yer alan risklerin tespit edilerek çözüm önerileriyle birlikte sunulması.

Acil Durum Yönetimi Uygulama Aşaması

Risklerin tespiti ve onaylanan çözüm önerilerine müteakip aşağıda yer alan çalışmaların başlatılması.

 • Acil durum yönetim ekibinin yedekleriyle birlikte seçimi,
 • Acil durum müdahale ekibinin yedekleriyle birlikte seçimi,
 • Kriz masası bireylerinin seçimi, görev tanımlarının ve ilgili prosedürün hazırlanması,
 • Acil durum eylem planının, yönetim ve müdahale ekibinin prosedürlerinin hazırlanması,
 • Acil durum ekipmanları, araç ve gereçlerinin tespiti,
 • Acil durum rotalarının tespiti ve hazırlanması,
 • Acil durum toplanma noktalarının tespiti ve hazırlanması,
 • Acil durum istasyonlarının oluşturulması,
 • Acil durum haritalarının hazırlanması,
 • Acil durum anonslarının yazılması,
 • Acil durum kodlarının tespiti,
 • Acil durum ‘’hızlı’’ kılavuzların hazırlanması,
 • Gerekli kontrol formları ve çizelgelerin oluşturulması,
 • Tesis güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi,

Acil Durum Yönetimi Eğitim ve Denetim Aşaması

Bir tesis ya da kuruluşa ait acil durum organizasyonunun olmazsa olmaz bacağı ‘’Eğitim, Tatbikat ve Denetim’’ aşamasıdır. Bu aşama kurulan sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Bahsi geçen çalışmalar aşağıdakileri kapsar;

 • Acil durum yönetim ve müdahale ekiplerinin yedekleriyle birlikte eğitilmesi. Programlanacak eğitim planına göre tazeleme eğitimlerinin verilmesi. Kuruluşun mimari yapısı ve iştigaliyle ilgili yapılan değişikliklere müteakip ekibin yeni yapılanmada acil duruma müdahale yöntemlerinin güncellenmesi,
 • Kriz masası bireylerinin toplanmaları, etkin müdahale ve kriz yönetimiyle ilgili farkındalık eğitimlerinin verilmesi,
 • Tüm çalışanlara yönelik kuruluşun acil durum yönetimi hususunda bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi,
 • Mevzuatlarla da ifade edildiği gibi yılda 2 kez haberli/habersiz, gece/gündüz tatbikat çalışmalarının yapılması. Tatbikat çalışmasında kriz masasının da aktive edilmesi. Tatbikat çalışmasının tespit ve önerileri de içerecek şekilde bir raporla üst yönetime sunulması,
 • Ayda 1 kez kurulan acil durum yönetim sisteminin kapsamlı bir şekilde denetlenerek raporun bir toplantı eşliğinde üst yönetime sunulması.
 • Kuruluş yönetiminin talep etmesi üzerine elektronik ve fiziki güvenlik sisteminin de sınanması ve denetlenmesi.